Artis ZOO Amsterdam


Steun aan ARTIS is van onschatbare waarde voor de verzorging van de dieren, de instandhouding van het monumentale ARTIS, natuur- en milieueducatie, internationale fok-en herintroductieprogramma’s en natuurbehoud.

Schenken met belastingvoordeel

Elke vorm van steun is welkom. ARTIS is een officieel erkend goed doel en beschikt over het CBF-Keur en de culturele ANBI-status. Dit betekent dat eenmalige giften onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn voor de belasting.English:


Support for ARTIS is an invaluable value for animal care, conservation of the monumental ARTIS, nature and environmental education, international breeding and reintroduction programs and conservation.

Donate with tax benefit

Any kind of support is welcome. ARTIS is an officially recognized charity and has the CBF-Keur and cultural ANBI status. This means that one-off gifts can be tax deductible under certain conditions.
Geen resultaten gevonden

Artis

Gemaakt May 19, 2017 Amsterdam

€0 van €20,000 doel

0% Gedoneerd door 0 Donaties Animals